Skap intimitet og nærhet

-et individuelt tilpasset parkurs

med Aase-Merethe og Øystein

Dette parkurset er en fordypning i hvordan våre tilknytningsmønstre blir aktivert i intime parforhold, og hvordan bevisstgjøring av dette kan skape bevegelse og utvikling i relasjonen.
Dere vil også kunne få en mer inngående tilnærming til metoden «Bevegelse fra hjertet», og en dypere forståelse om hvordan parforholdet kan være en veiviser til egen personlig utvikling. 


Noen temaer som blir undervist:

• Stadier og utvikling i et langsiktig parforhold
• Analyse og bevisstgjøring av tilknytningsmønstre
• Defensive allianser – forsvarsmekanismer
• Polarisering i relasjoner
– nærhet og avstand
– makt og sårbarhet
• Avdekke gjensidige projeksjoner
• Møte seksuelle utfordringer i parforholdet
• Stå i konflikter med sterke følelser, og se konflikter som mulighet for utvikling

Metodikk: Prosessorientert undervisning og erfaringsbasert læring.

Kurset går over fem ganger, hvert møte er 90 minutter.

Pris: kr. 13.000 for hele kurset.