Grunnkurs for Par

-et individuelt tilpasset parkurs

med Aase-Merethe og Øystein

I dette grunnkurset vil dere kunne lære om vanlige mekanismer og utfordringer i et parforhold, og hvordan dere kan bevisstgjøre repeterende fastlåste mønstre i relasjonen. Dere vil lære om metoden «Bevegelse fra hjertet», og kunne få en forståelse om hvordan parforholdet kan være en veiviser til egen personlig utvikling.


Noen temaer som blir undervist:

• Stadier og utvikling i et langsiktig parforhold
• Analyse og bevisstgjøring av tilknytningsmønstre
• Defensive allianser – forsvarsmekanismer
• Polarisering i relasjoner
– nærhet og avstand
– makt og sårbarhet
• Avdekke gjensidige projeksjoner
• Møte seksuelle utfordringer i parforholdet
• Stå i konflikter med sterke følelser, og se konflikter som mulighet for utvikling

Metodikk: Prosessorientert undervisning og erfaringsbasert læring.

Kurset går over tre ganger, hvert møte er 90 minutter.

Pris: kr. 8.400 totalt for hele kurset.