Introduksjonskurs for Par

-et individuelt tilpasset parkurs

med Aase-Merethe og Øystein

I dette introduksjonskurset vil dere få kjennskap til hva PARskolen kan tilby dere, og en opplevelse av hvordan metoden «Bevegelse fra hjertet» kan skape en forandring for deg og ditt parforhold.
Dere vil kunne lære om vanlige mekanismer og utfordringer i et parforhold, og få en forståelse om hvordan parforholdet kan være en veiviser til egen personlig utvikling.

Noen temaer som kan bli berørt i dette kurset:

 • Stadier og utvikling i et langsiktig parforhold
 • Analyse og bevisstgjøring av tilknytningsmønstre
 • Defensive allianser – forsvarsmekanismer
 • Polarisering i relasjoner
  – nærhet og avstand
  – makt og sårbarhet
 • Avdekke gjensidige projeksjoner
 • Møte seksuelle utfordringer i parforholdet
 • Stå i konflikter med sterke følelser, og se konflikter som mulighet for utvikling

Metodikk: Prosessorientert undervisning og erfaringsbasert læring.

Introduksjonskurset varer i 90 minutter. Ta kontakt for datoer.

Pris: kr. 3.100 totalt for kurset.