Kommunikasjon

Movement from heart to heart

med Aase-Merethe og Øystein

Vi inviterer til et parkurs som kan gi rom for mer kjærlighet og intimitet

Fredag 25. august kl. 13.30 – 16.30 på Helsehuset Lierskogen, 3. etg.

Vi bruker metoden Bevegelse fra hjertet som kan hjelpe deg med:

-Kontakt med deg selv; gjennom integrasjon mellom hode, hjerte, kropp.
-Kontakt med din partner; gjennom bevisstgjøring og trening på kommunikasjon.

Metoden kan beskrives i tre trinn:
1) Oppmerksomhet på / kjenne etter i kropp og følelser.
2) Uttrykke / dele dette i ord eller bevegelse
3) Lytte / ta imot deling fra partner.

Dette er ikke alltid like enkelt å gjøre, fordi de fleste av oss har laget gode overlevelsesmønstre som kreativt beskytter vår sårbarhet og indre kjerne. Helt nødvendig i de omgivelsene vi vokste opp i, men dette forsvaret skjuler våre følelser som vi trenger for å kunne klare nærhet i en intim relasjon. Vi tiltrekkes ofte en partner som både kan trigge disse sårbare følelsene vi bærer på, og som har potensiale til å møte oss med kjærlighet, empati og aksept. Denne potente intimiteten er ikke lett å realisere uten støtte. Vi trenger et trygt og kjærlighetsfullt rom, mot og ærlighet for å eksponere disse sårbare følelsene. Når uroen og frykten får styre, vil ofte våre autopiloter – våre overlevelsesmønstre – operere.

Dette parkurset gir deg mulighet til å komme nærmere deg selv og uttrykke deg gjennom bevegelse og med ord. Kroppen din kan vise vei – til din egen indre kjerne – og la følelser og din egen sannhet komme til uttrykk. Du kan åpne forbindelsen mellom kropp, hjerte og sinn, og dele med din partner i et trygt rom. Dette kan gi helt nye nivåer av kontakt på et dypere plan og et helt nytt felles språk i forholdet, som gir rom for kjærlighet og intimitet.

Pris: kr. 2.400 pr. par