Tilbakemelding parkurs R&ÅM

Aase-Merethe og Øystein er dedikerte, dyktige og varme kursholdere. De gir en godt balansert undervisning, der både utfordringer og omsorg går hånd i hånd. R:Jeg ønsket å få tilbake de gode følelsene overfor min partner. Kurset ledet meg dit, men via en omvei: jeg fikk kroppslig kontakt med vonde barndomsminner og sår som jeg bærer […]

Tilbakemelding parkurs E&H

Hva fikk vi ut av det? (utbytte)Vi opplever hovedinnfallsvinkelen, at det er gjennom å styrke oss selv som individer at vi styrker paret, som frigjørende og fruktbar. Vi skjønner mer av dynamikken i paret vårt, hvordan vi bedre kan unngå de nedbrytende og utmattende delene og hvordan vi kan finne nye måter å være par […]