Hva fikk vi ut av det? (utbytte)
Vi opplever hovedinnfallsvinkelen, at det er gjennom å styrke oss selv som individer at vi styrker paret, som frigjørende og fruktbar. Vi skjønner mer av dynamikken i paret vårt, hvordan vi bedre kan unngå de nedbrytende og utmattende delene og hvordan vi kan finne nye måter å være par på.

Utrolig å oppleve hvordan vi fikk nye innsikter gjennom veiledet bevegelse til musikk.

Det er frigjørende å være i gruppe. Merkelig nok blir det lettere å legge frem våre egne utfordringer og det er frigjørende å høre andre dele sine ting. Individuelle traumer og samlivsproblemer blir alminneliggjort og oppleves som mindre dramatiske. Vi hadde stort utbytte av å lytte til og speile oss i det andre fortalte og av terapeutenes tilbakemeldinger rundt det.

Gjennomføring/faglig innhold/prosess
Vekslingen mellom bevegelse og korte, poengterte faglige oppspill og refleksjon supplerer hverandre godt. Vekslende oppmerksomhet på individet og på paret har en god balanse.

Dere er gode til å etablere trygghet i gruppen og lede samtalene slik at hver og en blir sett, kommer til orde og bli ivaretatt. Dere skaper et godt og trygt rom for å gå inn i egne og parets prosesser. Det som slo oss i år er kjærligheten og faglig dyktighet som dere fyller hvert møte, hver samtale og hver arbeidsøkt med. Det åpner, leger og gir næring til nytt liv!
Vi kan ikke få takket dere nok, for det dere har tatt oss med på!