Velkommen til Parskolen

PARskolen – Bevegelse fra hjertet
kan lære deg om veien fra fastlåste mønstre til mer kjærlighet og intimitet

Parforhold er trolig en av de mest utfordrende reisene i livet. Livet har mange krav, og ofte er vi så opptatt med jobb og barn at parforholdet får liten plass og oppmerksomhet. Få av oss har hatt en god modell for et intimt forhold, og det er derfor lett å plassere noe mellom oss for å unngå de utfordringene som intimitet medfører.
Mange av oss blir sittende fast i repeterende mønstre som vi lærte da vi vokste opp. Opplevelsen kan være kommunikasjonsvansker eller at energien i forholdet blir borte. Noen ganger har forholdet fått sår, og det oppleves for smertefullt å nærme seg hverandre igjen. Å beholde en kjærlig kontakt og gi næring til intimitet krever en stor grad av ærlighet, mot og kjærlighet, og at du er villig til å tillate sårbarhet og autentisitet.

PARskolen SA er et samvirkeforetak som tilbyr kurs og utdanningsforløp for par og enkeltpersoner, og undervisningen vi tilbyr har basis i metoden «Bevegelse fra hjertet».
Vi har som formål å gi deltakerne på våre kurs kunnskap om hvordan de kan bygge og videreutvikle et langsiktig intimt parforhold, og forståelse og erfaring om hvordan konflikter og utfordringer kan brukes som utgangspunkt for personlig vekst og utvikling.

Introduksjon til PARskolen

Vi inviterer til et introduksjonskurs/møte hvor dere kan få en opplevelse av hvordan PARskolen og metoden «Bevegelse fra Hjertet» kan hjelpe dere med utfordringer i parforholdet. Dere vil bl.a. kunne lære å se konflikter som potensiale for utvikling i motsetning til å bli ståene fast i destruktive reaksjonsmønstre.

PARskolen SA | Org.nr.: 928 493 946  |  Tlf. 95022526 / 90778164  | E-post: kontakt@parskolen.no
Kontor: Gamle Drammensvei 98, Lierskogen